ನೀಟ್ ಯುಜಿ, ಕ್ಯೂಎಟ್ ಜೆಇಇ ಮೈನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಮೇ 7 ರಂದು ನೀಟ್(NEET) ಯುಜಿ ಮತ್ತು ಮೇ 21 ಮತ್ತು 31 ರ ನಡುವೆ ಕ್ಯೂಎಟ್(CUET) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ(JEE) ಮೈನ್ಸ್ 2023 ರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೆಇಇ ಮೈನ್ಸ್ ನ ಜನವರಿ ಸೆಶನ್ ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಶನ್ಸ್ – ಏಪ್ರಿಲ್ […]