ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಅಭಿಯಾನದ ತಲುಪುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ VII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಾದ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ […]