ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಅಭಿಯಾನದ ತಲುಪುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ VII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಾದ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ (ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನೀತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2014 ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 2013 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.