ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ₹ 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು? ಮಾನವನಿಂದ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಜಪಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ!!

ಟೋಕಿಯೋ: ಇದು ನಾಯಿಯಲ್ಲ, ಮಾನವ! ಅಥವಾ ಇದು ನಾಯಿಯೋ, ಮಾನವನೋ? ಗೊತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ!! ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ₹ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಕೋ ಹೆಸರಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋಲಿ- ಎನ್ನುವ ಶ್ವಾನ ತಳಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಆತ Zeppet ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಗಾತ್ರದ ನಾಯಿಯ […]