ಕಾಸರಗೋಡು : ವಿಎಲ್ ಸಿ ಸಿ ಸಲೂನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಾಸರಗೋಡು : ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಸಿ ಸಲೂನ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಮರಿಯಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17 ರ ರವಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು . ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಸಕ ಎನ್ . ಎ ನೆಲ್ಲಿಕುಣ್ಣು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು .