ಗಂಡಸರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಗಂಡಸರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ!

“ನೀನು ಗಂಡು ಹುಡ್ಗ, ನೀನು ಅಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ” “ಗಂಡಸರು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಇರತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ.. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ” ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ ೧೯ನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು […]