ಉಡುಪಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊ- ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ನಡೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ

ಉಡುಪಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊ- ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿ, ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಈ ನಾಡಿನ ಹಾಗೂ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘವು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವೂ ಇದ್ದು, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸದೃಶ್ಯನಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ, ಹಿತೈಶಿಯಾಗಿ, ಸಂಘದ […]