ಆಹಾ ಒಂದ್ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ..

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗಿಗೋ,ಹುಡುಗನಿಗೋ ಕೊಡುವ ಮುತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಇಲ್ವೋ?ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದ್ದೊಂದುತಿರುವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು. ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯ “ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್” ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ, ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೀವು “ಅಯ್ಯೋ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ” ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. […]