ಒಬ್ಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದವಿಯ ಗೌರವ; ದನಕಾಯುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ! ಇದು ಬದಲಾದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ….

ಪಾಲಕ್ಕಡ್: ಆಕೆ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿಯ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆ. ಆಕೆ ಹಾಡಿದ ಚಲಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಅತ್ತ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಾಗಲೀ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್, ಮದರ್ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ […]