ಕೆ-ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ-2023: ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯ ಜನತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಹೆಮ್ಮಾಡಿ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆ-ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯ ಜನತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಖಾರ್ವಿ B.sc Agri-450,BNYS-1050, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-1189 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳನ್ನು, ನೇಶಲ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1966ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ಆಯುಷ್ ಜೆ.ಸಿ- ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ – 2060ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ತಿಲಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- 2500ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ಧನುಷ್ಯ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- 3958ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ಸುಮಂತ್- ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- 4062ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ಓಂಕಾರ್ ಪ್ರಭು-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- 4203ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ಸಂಪದ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- 5620ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ತನಿಷಾ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- 5923ನೇ ರ‍್ಯಾಂ […]