ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಸಾಹಸ

14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ರೋವರ್​ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್​ ಮತ್ತು ರೋವರ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಲೀಪ್​ ಮೋಡ್​ಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ತಲಾ 14 ದಿನ ಕತ್ತಲು, ಬೆಳಕು ಇರಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ದಿನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 14 ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್​ ಅನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. […]