ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆಗೆ ಅವಮಾನ; ಕರಾವಳಿಗರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ: ಝೀ ವಾಹಿನಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಕೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಲಾಗುವ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿಗರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದು, ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಾಟಿ ಏಟು ಬೀಸಿದ್ದು, ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಝೀ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿಗರ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾ […]