ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ‘ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲವ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ “ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲವ್” ಪುಸ್ತಕ ಡಿ.೪ ರಂದು ಫರ್ಂಡೇಲ್ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲವ್” ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಯನಾ ಅವರ ತಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು […]