ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ತಲೈವ ಹವಾ: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ರಜಿನಿ++ ಬಿಡುಗಡೆ

ಆದಿತ್ಯ ಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಾದ ರಜಿನಿ++ ಅಥವಾ ರಜಿನಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜಿನಿ++ ಅಥವಾ ರಜಿನಿಪ್ ಎಂಬುದು ಪೈಥಾನ್-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸರಳ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ರತಿಮ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌, ತಲೈವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಶಂಕರ್ ರಚಿಸಿದ ನಿಗೂಢ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು […]