ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬೃಹತ್ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು!

ಸುಮಾರು 66 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುಕಾಟಾನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 6.2 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು (10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಬಡಿತ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಗ್ರಹವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 80% ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಶಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ […]