ವರಾಹರೂಪಂ ಹಾಡನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಜರ್ಮನಿಯ ನೇತ್ರಹೀನ ಕುವರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಮೇ

ಕ್ಯಾಸ್ಮೇ ಎನ್ನುವ ವಿದೇಶೀ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಂತಾರದ ವರಾಹರೂಪಂ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ವರಾಹರೂಪಂ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. View this post on Instagram A post shared by Cassandra Mae Spittmann (@cassmaeofficial) 19 ವರ್ಷದ ನೇತ್ರಹೀನ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಜರ್ಮನಿಯವರು. […]