ಮಣಿಪಾಲ: ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಣಿಪಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪರ್ಕ: 8694095771