udupixpress
Home Trending ಪೋಕಸ್ ರಾಘು ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪೋಕಸ್ ರಾಘು ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉಡುಪಿ: ಸೈಬೀರಿಯದ ಬೆಲ್ಗ್ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪೋಕಸ್ ರಾಘು ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ಕೂ 7000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಎಫ್ಐಎಪಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಪೋಕಸ್ ರಾಘು ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೋಕಸ್ ರಾಘು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನ ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
error: Content is protected !!