ಮಾರುತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!! ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ. 300 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

1994 ರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!!!!!

ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ.300/- ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್.

ಹಳೆ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ರೂ.50/- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್.

ಆಫರ್ 10- ಮೇ-2024 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಉಡುಪಿ, ಉಪ್ಪುಂದ, ಕುಂದಾಪುರ, ಭಟ್ಕಳ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ..

ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.