ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪರಮಪ್ರಸಾದ: ಅರುಣ್ ಫೋಟೋ ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್  ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟ  ನಿವಾಸಿ.ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ    “ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪರಮಪ್ರಸಾದ “

ಚಿತ್ರ : ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ,ಫೋಟೋ ಪಿಕ್ಸ್ , ಕೋಟ (9945543012)