ಕಾಪು ಹಳೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿ ಸುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಕಾಪು: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಸುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರಗಿದ್ದು, ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.