ಉಡುಪಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ