ಅಮೆರಿಕವು ಉಕ್ರೇನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಫ್-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ತರಬೇತಿ 

ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ : ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಫ್-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನೀಡಲಿರುವ ತರಬೇತಿಯು ಮೂಲಭೂತ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಎಫ್-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ […]