ಉಡುಪಿ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವತಿಯಿಂದ 1000 ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರೋನಾ ಔಷಧಿ ಕಿಟ್‌ ದಾನ

ಉಡುಪಿ:ಉಡುಪಿಯ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ 1000 ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರೋನಾ ಔಷಧಿ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ 500 ಮಿಗ್ರಾಂ  10000 ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ – 21000 ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ಝಿಂಕ್ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ ಟ್ಯಾಬ್ – 10000 ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್ 100 ಮಿಗ್ರಾಂ – 10000 ಟ್ಯಾಬ್, ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ – 3000 ಟ್ಯಾಬ್ಸ್, ಸೆಟಿರಿಜಿನ್ 10 ಮಿಗ್ರಾಂ – 1000 ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ರಾನಿಟಿಡಿನ್ 150 ಮಿಗ್ರಾಂ – 10000 […]