ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಸಿಲ್ ಡೌನ್

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವಕ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.