ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದ ಹಸಿರು ಗೂಡುದೀಪವಿದು:ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ :

ಹಸಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿರು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಗೂಡುದೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ  ಪಂಚನಬೆಟ್ಟು  ಅವರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಗೂಡುದೀಪ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲಾದ […]