ಉಡುಪಿ “ಡೆನಿಮ್ ಹಟ್” ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್

ಉಡುಪಿ: ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ “ಡೆನಿಮ್ ಹಟ್’ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅದ್ಬುತ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷ ನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದಿಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಜನರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗೊಂದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣ. ಯಸ್ ನಗರದ ಹಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಳದ ಪೇಟೆ ಸಾಯಿ ಹರ್ಷ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ‘ಡೆನಿಮ್ ಹಟ್’ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮ್ಮ […]