ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು: ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಉಡುಪಿ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೈನಿಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ 6 ಮತ್ತು 9 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.      ಸೈನಿಕ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 6 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ (ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 9 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.  ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ […]