ಕಾರ್ಕಳ ಪಡುತಿರುಪತಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ !

ಕಾರ್ಕಳ:ನಗರದ ಗಾಂದಿವೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಡುತಿರುಪತಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದ  Unique views forum  ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಲೈವ್ ಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ