ಕರಾವಳಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಂದ ಯುವಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲೆವೂರಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವವರು ತನ್ನ ಎರಡು ಬಲಹೀನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನರಿತ ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಸಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.