ಮೂಡಬಿದಿರೆ: ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೂಡಬಿದಿರೆ: 17ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ “ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯ” ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಡಿ.25ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 163 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗಿವಹಿಸಿತ್ತು. ಕನೆಹಲಗೆ: 2 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಹಲಗೆ: 6 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ: 16 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ: 24 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ: 14 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ: 100 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ಕನೆಹಲಗೆ: ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು: ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜೈನ್ (6.5 ಕೋಲು […]

ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರೀ ಸಮಾ-ಸಮಾ

ಕಾರ್ಕಳ: ಕಾರ್ಕಳದ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 156 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ, ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಮೂಲಿಯಂತೆ ನಡೆದರೆ ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಓಟದ ಜಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅಡ್ಡಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿ. ಭಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ  ಮತ್ತು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳು […]