ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಉಡುಪಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 22: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಎನ್‍ಪಿಸಿಡಿಸಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯರು, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಎನ್‍ಪಿಹೆಚ್‍ಸಿಇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥರಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಶನ್  ವರ್ಕರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ  ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಪಡೆದು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ/ ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ.ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ […]