ಪರಮಾಣು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಜಪಾನ್​ನಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ; ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!

ಸಿಯೋಲ್ :ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಗರವಾದ ಜೆಜು ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಫುಕುಶಿಮಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಫುಕುಶಿಮಾ ಅಣುಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ನೀರನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.ಆದರೆ, […]