ಕಾರ್ಕಳ ಎಂ. ಪಿ.ಎಂ. ನಲ್ಲಿ ಐ. ಕ್ಯೂ. ಎ. ಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಾರ್ಕಳ: ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಐ. ಕ್ಯೂ. ಎ. ಸಿ.ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಡಿ.16. ರಂದು ಕಾಲೇಜು ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಂಜೀವ ವಡ್ಸೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ.ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ.ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ […]