ಐಫೋನ್​ 15 ಸರಣಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮೋಡಿ :Iphone 15

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಜೊತೆ ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್​ 15 ಸರಣಿಯ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸತನದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಐಫೋನ್​ 15 ಸರಣಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸತನದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಐಫೋನ್​ 15 ಸರಣಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು […]