ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭ

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇಕಡಾ 0.2 ರಿಂದ 0.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 8.70 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೇ 0.01ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 62,988.07 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 17.80 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೇ 0.10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 18,683.30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 1714 ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 1480 ಷೇರುಗಳು ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. 144 ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.ಆದರೆ […]