ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ: ನೌಕರರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೊಟಕು

ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗದೆ ವಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಡುಪಿ ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರುಪ್ ನೌಕರರಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಮೇ ಜೂನ್‌ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳ ವೇತನವು ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು […]