ಹಿರಿಯಡಕ: ಮೇ.26 ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಹಿರಿಯಡಕ: ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಹಿರಿಯಡಕ ವಲಯ, ಎಮ್.ಜೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಡುಜೆ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮುಂಡುಜೆ ಹಿರಿಯಡಕ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವು ಮೇ.26 ರಂದು ಮುಂಡುಜೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.