ರಣರಂಗದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ

ನವದೆಹಲಿ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಪದಾತಿ ದಳದ ಸೈನಿಕ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರೋಧಕ ಗಣಿಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಶೀಲ ಪದಾತಿದಳದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದೋಣಿಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್’ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು […]