ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ’ ಪ್ರತೀಕ ಗುಜರಾತಿನ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯ

ಬೋಟ್ಸ್‌ವಾನಾ: 5 ರಿಂದ 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಬೋಟ್ಸ್‌ವಾನಾದ ಕಸಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ 18 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗರ್ಬಾ’ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಗರ್ಬಾವನ್ನು ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 15 ನೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ಗರ್ಬಾವನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ […]