ಗಗನವಿನ್ನು ಹತ್ತಿರ!! ಗಗನಯಾನದ CE20 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಮಾನವ ರೇಟಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ISRO

ಬೆಂಗಳೂರು: ISRO ತನ್ನ CE20 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಮಾನವ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ‘ಗಗನಯಾನ’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನವ-ಶ್ರೇಣಿಯ LVM3 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ನೆಲದ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಏಳನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ CE20 […]