ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು “ಕೌ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಡೇ” ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಸುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು “ಕೌ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಡೇ” ಆಚರಿಸಲು ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯಂತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡುವ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅದರ ಪೋಷಣೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ‘ಕಾಮಧೇನು’ ಮತ್ತು […]