ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕುಡಿಕೆಗಳು

ಉಡುಪಿ:ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದರು.