Part time/Full time ಆಗಿಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ..

ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು, ನಿವೃತ್ತ ಮತ್ತು
ವಿ. ಆರ್. ಎಸ್. ನೌಕರರು,
ಸರ್ಕಾರಿ/ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು,
ಗ್ರಹಣಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
Part time/Full time ಆಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ SHADOWS
ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯಾಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ SHADOWS ಬ್ರಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:
SFLS
Shop No.301,2nd Floor,Sriram Central Mall Syndicate Circle, Manipal-576104

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಮೊ.9740938433

ಆಕರ್ಷಕ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.