ಹೊಸವರ್ಷದ ಕೊನೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬ್ಲೂಬೆಲ್ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆ ನೈಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ!!

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ – ಹೆಬ್ರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೂಬೆಲ್ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ಡಿ.31 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆ ನೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ 750 ರೂ (ಆಹಾರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) ಮಾತ್ರ.

ನಿಗದಿತ ಸೀಟುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ…

ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ: 8970060021 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ