ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೃಷ್ಣ; ಇಂಚರಾ ಗೌಡ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಇಂಚರಾ ಗೌಡ

ಸೃಜನಶೀಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿ ಇಂಚರಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಿತ್ರವಿದು