ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ: ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ “ಸಮೃದ್ಧಿ” ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್(ರಿ) ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೆಜ್: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯತಿ

ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ “ಸಮೃದ್ಧಿ” ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್(ರಿ) ನಲ್ಲಿ
ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಲಭ್ಯ. ಈ ಆಫರ್ ಕೇವಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ

  1. 8,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೇವಲ 2,500 ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

2. 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗ 1,599 ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

3. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

4. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸಮೃದ್ಧಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ

ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ


ಸಂಪರ್ಕ: 9606095933, 8073783566
Email: samruddhilaboratory@gmail.com