ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏಡ್ಜುಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏಡ್ಜುಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಅರ್ಹತೆ:
ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA), ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (CS), ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CMA), LLB, LLM, Mcom, MBA, Msc

ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಬಯೋ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ professionaledu2015@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು
ದೂರವಾಣಿ: 8088161969