ಮಂದಾರ್ತಿ: ನ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ 20 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ; ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು

ಮಂದಾರ್ತಿ: ಮಂದಾರ್ತಿ ನ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತನ್ನ 20 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಲಭ್ಯ…

ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್: ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ

ಮೊದಲನೆ ಬಹುಮಾನ: 8 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ: 4 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ
ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ: 2 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ

20 ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳು

ಕೊಡುಗೆ ಮೇ 31 ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಕರೆ: 9448296769/9900800537