udupixpress
Home Trending ಉಡುಪಿXPRESS ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ವಿಶೇಷ ಇ-ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಉಡುಪಿXPRESS ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ವಿಶೇಷ ಇ-ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜನುಮ ದಿನ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್  ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಉಡುಪಿXPRESS ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಇ-ಪೇಪರ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಇ-ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

UdupiXpress Final -compressed